Wat is het resultaat van coaching met Ellen Kok?

Als mensen de coaching sessies hebben afgerond, stralen ze, weten ze wat ze willen bereiken en welke stappen ze daarbij horen te zetten. Er zijn doelstellingen geformuleerd met de daarbij behorende stappen in een actieplan. 

Met open hart, trots, energiek en vol zelfvertrouwen gaan ze naar buiten. Het is een moment van zelfreflectie en ze zijn persoonlijk gegroeid. Er is meer energie, meer creativiteit, zelfreflectie en verbinding.

 

Ervaringen van anderen

“Het coaching traject heeft mij enorm geholpen rust, inzicht en structuur te krijgen.”

“Door niet alleen een ‘grote doelstelling’ te formuleren voor het hele traject, maar elke sessie een deeldoelstelling te formuleren zorgde ik ervoor dat ik steeds concrete stappen ging zetten.”

“Elke sessie lichter, blijer en dichterbij de grote doelstellingen naar buiten lopen was voor mij zo fijn!”

“The journey of a thousand miles begins with one step.”

Waarom kiezen voor coaching met Ellen Kok?

Het onderscheidend vermogen zit in transformatie. Er wordt gezorgd dat er geen terugval komt in gedrag en patronen. Er is een veilige en vertrouwde omgeving om doelstellingen te halen en talent te ontwikkelen. Er is tijd voor het opruimen van blokkades en het maken van de juiste keuzes. Je gaat vrijheid ervaren.

Als jij jouw potentie gebruikt, zul je stralen, lekker in jouw vel zitten en geef je dat positieve gevoel automatisch door aan jouw omgeving die ook transformeert!

GEÏNTERESSEERD?

Neem contact op! Vervolgens komt er een (gratis) intake en indien de click er is kan het traject starten. Het traject bestaat uit coaching sessies afhankelijk van doelstellingen, met tussendoor evaluaties en tot slot een eindgesprek inclusief vervolgstappen.